Vänförening

Vänförening


Årmötet 11 maj 2017

Avgående ordförande Gunnar Larsson hälsade drygt 100 medlemmar välkomna och kunde glädjande notera att medlemsantalet under 2016 överstigit 1000 medlemmar, ett mål som uppnåtts.
Vice ordförande Barbro Olausson valdes till ny ordförande på ett år och vid sin sida har hon nye vice ordförande Pelle Johannisson. Till ny styrelsemedlem valdes Christer Nilson, filmproducent och ägare av GötaFilm AB samt 2014 års mottagare av vänföreningens stipendium.

Föreståndare Cornelia Bjurström redogjorde för Roys verksamhet kommande säsong och berättade om ett förestående stolsbyte i hela salongen sommaren 2018. Under kommande höst-vår kommer medlemmar i vänföreningen att få erbjudande (per post och mail) att köpa "sin stol" på Roy som bidrag.
Roys trogna volontärer tackades för sin insats under gångna säsong och avgående ordförande Gunnar Larsson avtackades med blommor och ett Guldkort på Roy. Efter årsmötet serverades det fika och därefter ett samtal om dagens kultursituation med Stadsteaterns VD Björn Sandmark och Pelle Johannisson. Kvällen avslutades med visning av fyra journalfilmer om det gamla Göteborg 1938-1982.

Nästa medlemsmöte blir HÖSTMÖTE i november då vänföreningens stipendium 2017 ska delas ut.
Datum är inte bestämt, men inbjudan till detta kommer i början av hösten per post till medlemmarna.
Medlemmar är välkomna med förslag på stipendiat och mailar detta till info@bioroy.se.

Om föreningen

Föreningen är enligt sina stadgar en ideell förening, politiskt och religiös obunden, med ändamål att stödja film- och biografverksamhet i Göteborg, bl.a. genom att främja verksamheten för biografen Roy, som idag är den enda bevarade biografen på 1940-talets biograftäta paradgata Kungsportsavenyen.

Föreningen bildades då biografen Roy återinvigdes i november 2008 i Folkets Hus och Parkers regi. Föreningens ordförande är Barbro Olausson, övriga styrelsemedlemmar är Ann-Mari Andersson, Pelle Johannisson, Lars Larsson, Ulf Staffas, Karin Södersten och Christer Nilson. Roys föreståndare Cornelia Bjurström är adjungerad styrelseledamot.

Vänföreningen stöttar biografen Roy på olika sätt

Bland dess drygt 1000 medlemmar (dec 2016) hämtas alla de volontärer som, med stor glöd, ställer upp vid opera- och teaterföreställningar för att sälja program, riva biljetter och bistå vid pausservering. 
Vänföreningen delar ut ett årligt stipendium till någon, med anknytning till Göteborg med omnejd, för hennes/hans "förträffliga och mycket personliga insats för filmkonsten". Stipendiet delades första gången ut i november 2010 och är 2016 på 7.995 kronor. Dessutom ordnar vänföreningen egna filmsamtal, höstmöte och andra arrangemang på Roy.

Medlemsavgiften är 100 kr/år

Rabatter och förmånliga erbjudanden på Roy ger er snabbt valuta för medlemsavgiften! Se längre ner på sidan. Medlemsinformation skickas ut i brev ett par gånger/år.

Så här blir du medlem

Betala in medlemsavgiften på Plusgiro 53 95 09-0. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefon samt mailadress. Medlemskort kommer på posten.
Bio Roys nyhetsbrev går att få på mail en gång i veckan, men kan tyvärr inte skickas ut med post. Det finns dock läseex. i Roys foajé för dig som saknar dator.

Medlemsfrågor och adressändring mailas till Lars Larsson royalbiografensvanner@outlook.com eller ring Ann-Mari, 031-18 35 67. 

Aktuella rabatter för Royalbiografens vänner 2017-2019

25 % rabatt på alla teaterföreställningar från England (ord 220-240 kr)
25 % rabatt på alla balettföreställningar från Bolsjoj (ord 240 kr)
25 % rabatt på Il Volo med Plácido Domingo: Notte Magica (ord 200 kr)
30 kr rabatt på konstfilmerna Matisse och Van Gogh (ord 160 kr)
 
Se även resp arrangemang eller fråga i biljettkassan. Fler rabatter kan tillkomma.

Vänföreningens stipendiater

2010 filmarna Bo Harringer och Renzo Aneröd
2011 scenograf Lena Selander Nilson
2012 filmregissör Gabriela Pichler
2013 manusförfattare Peter Birro
2014 producent Christer Nilson
2015 filmarna Carl Pontus Hjorthén och Martin Jönsson
2016 skådespelare Alicia Vikander

2016 års stipendium gick till skådespelerskan Alicia Vikander.
Alicia tillsammans med delar av Roys personal.